Radio Logo

Galgalatz 91.8FM - Tel Aviv גלגלצ

Tel Aviv, Israel, Regional. 32kbps Army Radio, Music Mix, Glgltz, Glglz. Popular Israeli Radio Station.

 326  votes