Radio Logo

Jesus is lord radio FM 105.3 Nakaru

Nakaru, Kenya, Christian. Christian Programming

 184  votes