Station Logo

Charivari 95.5 - Munich

Munich, Germany, Adult Rock. 128kbps

Station Logo

Charivari 98.6 FM Nürnberg

Nuremburg, Germany, Adult Contemporary. 128kbps Pop


Radio Logo

Radio Charivari 92.3 96.7 100.6 104.2 Mhz Regensburg

Rosenheim, Germany, Music Mix. 128kbps Der Beste Mix, Many Frequenzen

Station Logo

Charivari 102.4 FM Würzburg

Wurzburg, Germany, Adult Contemporary. 128kbps

Radio Logo

MDR FIGARO Figarino Halle

Halle, Germany, Children. 128kbps

Radio Logo

RCI Radio Cisaria International

Augsburg, Germany, Alternative Rock. 128kbps Plays Radio Friendly Alternative Rock From Augsburg Bavaria

ranking 4  votes