Station Logo

Asempa 94.7 FM - Accra Radio

Accra, Ghana, Regional. 16kbps All Talk All Day, Asemapa

 595  votes