Radio Logo

Big 101.2 FM Newroad Pokhara

Pokhara, Nepal, Community. Nepalese Community Radio, Unik Chaa Nepali

 37  votes

Station Logo

Radio Gandaki FM 90.2 Mhz Nayabazar Pokhara

Nayabazar, Nepal, Nepali. 40kbps Nepali Music, News, Variety

 6  votes


Radio Logo

Radio Taranga FM 107.6 Mhz Pokhara

Pokhara, Nepal, Regional. 32kbps Savagriha Chwok, Broadcast 6:00-24:00 Local Time

 14  votes

Radio Logo

Radio Safalta FM 103.4 Mhz Pokhara

Pokhara, Nepal, Regional. 32kbps

 32  votes

Radio Logo

Pokhara FM 95.8 Mhz

Pokhara, Nepal, Regional. 64kbps Local

 208  votes