Station Logo

Radio Rubaru FM 104.5 Mhz Nepalgunj Banke

Banke, Nepal, Nepali. Nepalese Radio, Music And News

 4  votes

Radio Logo

Nepaliko Radio 88.8 FM Mhz Bhaktapur

Bhaktapur, Nepal, News. 16kbps Nepaliko National Khabar

 118  votes


Radio Logo

Radio Nepalbani FM 94.9 Mhz

Ilam, Nepal, Regional. 40kbps

 72  votes

Radio Logo

Radio ABC Nepal FM 89.8 Banepa Katmandu

Katmandu, Nepal, Regional

 90  votes