TV Logo

NTV Radyo

Istanbul, Turkey, News. 128kbps MSNBC

 42  votes