Station Logo

KCLR 96FM Kilkenny

Kilkenny, Ireland, Adult Contemporary. 64kbps Heart Of Kilkenny, AC

ranking 4  votes


Station Logo

KCLR 96FM Carlow

Kilkenny, Ireland, Adult Contemporary. 64kbps News, Heart Of Carlow

ranking 259  votes