Station Logo

DWGB 97.1 OK FM Legazpi

Legazpi, Philippines, Hits. 45kbps Pop And Hot Hits For Legazpi City

Radio Logo

DWMB 95.1 Love Radio Baguio

Baguio, Philippines, Lite Rock. 64kbps MBC Station Plays Variety Of Lite Rock And Contemporary Hits


Radio Logo

DYMB 97.5 Love Radio Iloilo

Iloilo, Philippines, Lite Rock. 64kbps MBC Station Plays Variety Of Lite Rock And Contemporary Hits

Radio Logo

DXMB 95.1 Love Radio Butuan

Butuan, Philippines, Lite Rock. 64kbps MBC Station Plays Variety Of Lite Rock And Contemporary Hits

Radio Logo

Love Radio FM DXMB 95.1 FM Butuan

Butuan, Philippines, Regional. 64kbps Classic Hits, Pop

ranking 544  votes