TV Logo

VSB Channel 11 TV

Hamilton, Bermuda, News. Hamilton, Bermuda News Channel, Television Studio Located In Devonshire

Station Logo

South Devon Sound

South Devon, United Kingdom, Community. 128kbps Pop, Dance, Hits Variety UK Radio


Station Logo

BBC Radio Devon 103.4 FM Plymouth

Plymouth, United Kingdom, News. 48kbps News, Talk, Devonshire, Addl Frequencies FM 94.8, 95.8, 96, 104.3

Radio Logo

Bay FM Radio Exmouth Devon

Exmouth, United Kingdom, Community. 64kbps Music Variety

Station Logo

Heart 100-102 FM South Devon Kingsbridge

Kingsbridge, United Kingdom, Adult Contemporary. 128kbps AC Hits

Station Logo

Heart North Devon 96.2 97.3 FM Barnstaple

Barnstaple, United Kingdom, Adult Contemporary. 128kbps AC Hits

Station Logo

Heart 97.0 103.0 FM Exeter

Exeter, United Kingdom, Adult Contemporary. 128kbps AC Hits For East Devon

Radio Logo

The Voice FM

Barnstaple, United Kingdom, Variety. 96kbps Community DAB Radio For North Devon