Station Logo

XHOCL Diego 99.3 FM Tijuana Monte San Antonio

Tijuana, Mexico, Latin. Musica Latina


Radio Logo

XHTZ Jammin Z90.3 San Diego California - Tijuana Mexico

Tijuana, Mexico, Hits. Top 40, Rhythmic Contemporary, Broadcasting From Mexico To San Diego Area

ranking 41  votes