Station Logo

Radyo Eksen Arabesk

Istanbul, Turkey, Arabic. 48kbps Arabesk, Fantazi, Damar


Radio Logo

Radyo Eksen 96.2 FM Istanbul

Istanbul, Turkey, Pop. 128kbps