Radio Logo

KFGE Froggy 98.1 FM Milford Nebraska

Milford, NE USA, Country. Country Music

Radio Logo

WGYI Froggy 98.5 FM Oil City PA

Oil City, PA USA, Country. WGYY Sister Station, Not Streaming Online


Radio Logo

WFGY Froggy 98 Altoona WFZY WSGY

Altoona, PA USA, Country. Station Not Streaming Online

ranking 48  votes